Förkunskaper för att läsa på högskolan

När är man behörig?

För att komma in på en kurs eller utbildning måste du vara behörig.
Det finns två typer av behörighet – grundläggande behörighet och särskild behörighet. För en del utbildningar räcker grundläggande behörighet, men många utbildningar kräver också särskild behörighet.

Grundläggande behörighet
Alla högskoleförberedande program ger grundläggande behörighet till högskolan om du läst klart programmet och tagit ut din examen. Alla yrkesprogram kan också ge grundläggande behörighet inom programmets ordinarie 2500 poäng. Du behöver då välja att läsa de kurser som ger grundläggande behörighet.

De grundläggande behörighetskurserna är: svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1 och ett godkänt gymnasiearbete.

Läs om vad som gäller dig med äldre betyg på antagning.se (Universitets- och högskolerådet)

Särskild behörighet
Särskild behörighet får du om du har godkänt betyg i vissa kurser från gymnasieskolan. De särskilda behörigheterna är grupperade i olika områdesbehörigheter (A1–A15), där varje område motsvarar vissa högskoleutbildningars krav på behörighet. Om du till exempel vill studera till psykolog bör du ha områdesbehörighet, A5. Områdesbehörighet A5 innehåller kurserna Sh 1b/(Sh 1a1+1a2), Ma 2a/2b/2c och grundläggande behörighet.

En del utbildningar kan dessutom ha tilläggskrav, dispenser eller arbetsprover. Ta reda på vad som gäller på det universitet eller högskola där du vill läsa.

Senast granskad: 2017-06-01
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se