Påverka din utbildning

Hur fungerar din utbildning? Finns det någonting du skulle vilja förändra? Beroende på utbildningsform finns det olika sätt att påverka utbildningen.

Universitet och högskola

Som studerande på universitet eller högskola kan du påverka utbildningen genom representation i universitetens och högskolornas beslutande och beredande organ. Du kan också påverka utbildningen genom att delta i till exempel kursutvärderingar.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) är ett samarbetsorgan för Sveriges studentkårer. SFS agerar för att påverka olika aktörer så att dessa ska fatta beslut som är så gynnsamma som möjligt för studenter. Läs mer på SFS webbplats.

Sveriges förenade studentkårer

Yrkeshögskolan

I lagen om yrkeshögskolan står det att de studerande skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen. Ofta finns möjligheter till studentinflytande genom ledningsgrupper, kursledningen eller genom kontakt med Myndigheten för yrkeshögskolan.

Folhögskolan

Det finns inga centrala regler för hur elever i folkhögskolan ska representeras i olika beslutsorgan. Det avgörs istället från skola till skola.

Information om folkhögskolor

Rättigheter gällande arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har gjort en sammanställning av vilka rättigheter du har som elev när det gäller arbetsmiljön. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Till Arbetsmiljöverket


 

Senast granskad: 2017-05-03
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se