Hur fungerar ekonomin för studerande?

Ekonomi

Studiehjälp

Är du under 20 år och studerar inom kommunal vuxenutbildning (komvux), folkhögskola eller i gymnasieskolan? Då kan du få studiehjälp. Studiehjälpen består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Går du en kommunal utbildning beviljas inackorderingstillägget av din hemkommun. För övriga bidrag vänder du dig till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studiemedel

Du som går en utbildning på till exempel folkhögskola, yrkeshögskoleutbildning, komvux, universitet eller högskola kan få studiemedel.

Studiemedel består av en del bidrag och en del lån. För studier på universitet och högskola, inklusive högskolans basår finns det ingen nedre åldersgräns för att få studiemedel. Däremot finns det övre åldersgränser för både studiebidrag och studielån. För att söka studiemedel vänder du dig till CSN.

Studiemedlen är uppdelade på olika avdelningar beroende på vilken utbildningsnivå du läser. Den längsta tid som du kan få studiemedel är begränsad till ett visst antal veckor per utbildningsnivå. Vissa utbildningar, till exempel folkhögskolornas kurser ligger på olika nivåer. Utbildningsnivån tillsammans med din skolbakgrund påverkar hur många terminer du kan få studiemedel. Du kan vända dig till CSN för att få information hur många veckor du har rätt till på de olika utbildningsnivåerna.

Till CSN, Centrala studiestödsnämnden

Snabbguide om studiemedel

CSN har en guide som övergripande informerar om studiemedel, från att du börjar fundera på att studera till att lånet är återbetalt.

Till CSNs övergripande guide om studiemedel

CSN har även tagit fram en guide för studerande på komvux och folkhögskola som informerar om studiemedel.

Till guiden komvux och folkhögskola på csn.se

Stipendier

Stipendier kan vara ett komplement för att finansiera sina studier. Det finns stipendier för studier från grundskolenivå upp till universitetsnivå. Du kan till exempel få pengar till litteratur, kurs- och terminsavgifter, hyra, resor, praktik, examensarbeten och studieprojekt. Vänd dig till lärare och studievägledare på din skola för att höra om det finns några speciella stipendier som är knutna till skolan eller din utbildning. Går du på universitet eller högskola kan du vanligen vända dig till studentkåren för information om stipendier.

Du kan läsa mer om stipendier på AllaStudier.se

Stipendier (allastudier.se)

Rabatter och rabattkort

Som studerande kan du även du få tillgång till en del rabatter och rabattkort. Läs mer om rabattkort på CSNs webbplats.

Läs mer om rabatter på mecenat.com
 

Senast granskad: 2017-05-03
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se