Hälsovård

Vad händer om jag drabbas av ohälsa när jag studerar? Här kan du läsa om vilken hjälp du kan få.

Universitet och högskolor

Universiteten och högskolorna ansvarar för att deras studenter har tillgång till hälsovård. Det gäller framförallt förebyggande hälsovård som ska främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. För många kan det vara en stor omställning att börja plugga på högskolenivå. På studenthälsan kan du till exempel få hjälp med sömnproblem, stress, ätstörningar, oro och ångest samt "våga tala-rädsla". Kontakta din högskola för mer information om deras hälsovård.

Här hittar du mer information om studenthälsan på universitet och högskolor

Information om vad som händer om man blir sjuk. studera.nu (Universitets- och högskolerådet)

Folkhögskolor

Många folkhögskolor har en sjuksköterska och/eller en kurator på sin skola, men det är inget krav. Kontakta de skolor du är intresserad av för mer information.

Övriga utbildningar

För övriga utbildningar får man kontakta sin husläkare för vård.


På Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats finns information om vad som händer med ditt studiestöd när du blir sjuk.

CSN.se

Senast granskad: 2017-05-03
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se