Praktik/APL (arbetsförlagt lärande) utomlands

Att förlägga det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, utomlands är något som blir allt vanligare. Skolor och organisationer kan söka bidrag för att kunna erbjuda sina elever APL utomlands. Programmet heter Atlas praktik. Du som vill gå ett yrkesprogram och är intresserad av att göra APL utomlands - hör med den skola du tänker välja om vilka möjligheter som finns.

Läs mer om Atlas praktik (Universitets- och högskolerådet)

Senast granskad: 2019-05-06
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se