Nordplus junior

Nordplus Junior vänder sig till elever och lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i de nordiska länderna inklusive Grönland, Färöarna och Åland, samt de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Det finns tre olika typer av projekt: projektsamarbete mellan skolor i olika länder, lärarutbyte samt elevpraktik.

Läs mer om Nordplus junior på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Senast granskad: 2019-05-06
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se