Kompletterande svensk undervisning

Svenska barn och ungdomar som bor i utlandet har möjlighet att få kompletterande undervisning i svenska och om Sverige. Sådan undervisning ges ofta av skolföreningar i utlandet. En skolförening kan bildas av till exempel föräldrar.

Eleverna får sin huvudsakliga utbildning vid en nationell eller internationell skola. Undervisning i svenska språket och om Sverige kompletterar utbildningen. Undervisningen har en egen fastställd kursplan. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan. Eleverna får inga betyg.

Skolföreningarna kan ge mer information om deras verksamhet. Här kan du se på vilka orter det finns skolföreningar som får statsbidrag:

Kompletterande svensk undervisning och adresser till skolföreningar (skolverket.se)

Elevavgifter

Skolföreningarna bestämmer avgifternas storlek.

Senast granskad: 2019-02-05
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se