Distansundervisning

Distansundervisningen gör det möjligt för barn och ungdomar att fullfölja sina studier när ni bor i utlandet. Här finns information om den distansundervisning i årskurserna 6-9 vid grundskolan eller i gymnasieskolan som får statsbidrag.

Undervisning och betyg

Grundskola

Sofia Distansundervisning har undervisning i alla ämnen i grundskolans årskurser 6- 9. Elever kan även läsa enstaka ämnen. Eleven får betyg utifrån gällande kursplaner och kunskapskrav för åk 6-9.

Läs mer om Sofia Distansundervisning (sofiadistans.se)

Statsbidrag för distansundervisning

Gymnasieskola

Hermods AB samordnar distansutbildningen för gymnasieskolan. Under läsåret 2018/2019 finns det följande program att välja mellan:

Elevavgifter

Det finns fastställda avgifter beroende på vilken utbildning, ämne eller kurs eleven läser. De som anordnar distansundervisningen informerar om avgifterna

Senast granskad: 2019-04-26
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se