Andra sätt att gå en gymnasieutbildning

Utöver de 18 nationella programmen finns det International Baccalaureate (IB), spetsutbildningar, lärlingsutbildningar (inom yrkesprogrammen), idrottsutbildningar, riksrekryterande utbildningar och så kallade särskilda varianter. Här kan du läsa mer om de olika alternativen.

Lärlingsutbildning

Det är möjligt att gå ett yrkesprogram som lärling i gymnasieskolan. Du får samma kunskaper som de elever som läser yrkesprogrammet i skolan.

Idrott

Möjlighet att kombinera sin gymnasieutbildning med idrott på hög nivå.

Särskilda varianter

En särskild variant är en gymnasieutbildning där hela eller delar av utbildningens inriktning och programfördjupning avviker från det nationella programmet.

Spetsutbildning

Breddade och fördjupade kunskaper i ämnen som är specifika för utbildningen.

International Baccalaureate Diploma Programme (IB)

IB är ett högskoleförberedande program med en internationellt erkänd examen. Undervisningen sker i största omfattning på engelska.

Flygteknik

Flygteknikutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning för dig som vill arbeta som mekaniker för flygplan eller helikoptrar.

Marinteknikutbildning

Marinteknikutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning för dig som vill arbeta som till exempel marintekniker och marin systemtekniker.

Sjöfartsutbildning

Sjöfartsutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning för dig som vill arbeta som matros, motorman eller fartygselektriker.

Tågteknikutbildning

Tågteknikutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning för dig som vill arbeta som tågmekaniker eller underhållsmekaniker.

Samiska näringar

Utbildningen samiska näringar är en riksrekryterande yrkesutbildning för dig som vill arbeta som renskötare, samisk hantverkare eller guide till natur-, kultur- och matupplevelser inom besöksnäringen.

Yrkesdansarutbildning

Yrkesdansarutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning för dig som vill arbeta som klassisk dansare eller modern nutida dansare.

Senast granskad: 2019-04-30
Innehållsansvar: Kompetensutvecklingsenheten