Programmet för estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter är till för dig som vill arbeta med bild, musik, dans och teater.

 Programmet passar för dig som vill skapa och uppleva konst och kultur. Kunskaperna kan du använda i arbete till exempel på förskolan eller i olika fritidsverksamheter men de kan också ligga till grund för fortsatta studier inom konstnärlig verksamhet.

Det här lär du dig på programmet

Du får möjlighet att träna på det estetiska hantverket och att lära dig olika sätt att uttrycka
dig på.
  Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur.
  I utbildningen ska du få möjlighet att utveckla din fantasi, nyfikenhet och kreativitet.
Du får utveckla ditt eget skapande och träna på att presentera det.
  Utbildningen ger dig kunskaper om och erfarenhet av olika verktyg, material och
metoder när du skapar.
  På programmet får du utveckla din förmåga att samarbeta och möta människor i olika situationer.

Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Läs mer om hur programmet är upplagt och hur man arbetar i Programbladet. Du hittar det till höger, under Hämta dokument. 

Senast granskad: 2017-04-21
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se