Behörighet efter yrkesprogrammen

Du som har examen från ett yrkesprogram kan börja jobba inom yrket
direkt, men kan också fortsätta studera. Här har vi samlat information om vilka möjligheter du har att studera vidare efter en yrkesexamen.

Yrkeshögskola

På yrkeshögskolan kan man fortsätta studera och lära sig mer om yrket. Du kan också satsa på något annat område än det du har läst i gymnasieskolan. Utbildningarna är ofta mellan ett och två år. På yrkeshögskolan finns utbildningar inom till exempel vård, restaurang, ekonomi och teknik. Du kan också lära dig yrken som tandsköterska, kökschef, byggproduktionsledare och applikationsutvecklare. Undervisningen på yrkeshögskolan kostar ingenting, men du får betala för böcker. Man kan få studielån och bidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Antagningsregler

För att bli antagen måste du ha en gymnasieexamen. Utbildningarna kan också ha särskilda förkunskapskrav. Det kan handla om gymnasiekurser eller erfarenhet av ett visst yrke. Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan ge dig mer information.

Mer om behörighet till Yrkeshögskolan

Högskola

Grundläggande behörighet

Om du vill söka till högskola eller universitet efter gymnasieskolan behöver du grundläggande behörighet. Du får grundläggande behörighet om du har tagit en yrkesexamen och har godkända betyg i kurserna engelska 6, svenska 2, svenska 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3. Inom programfördjupningen och inom det individuella valet kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Tänk på att du aktivt måste välja kurserna! Du har också rätt att läsa kurserna inom den kommunala vuxenutbildningen efter examen.

Särskild behörighet

För många utbildningar på högskola och universitet krävs mer än den grundläggande behörigheten för att komma in. Det kallas för särskild behörighet och kan vara till exempel högre kurser i matematik, naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen. Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan ge dig mer information.

Mer om behörighet till högskolan, Antagning.se

Vuxenutbildning

Om du har en yrkesexamen från gymnasieskolan har du rätt att läsa in grundläggande behörighet inom kommunal vuxenutbildning. Du som har tagit ut en yrkesexamen och kompletterar med grundläggande behörighet i vuxenutbildningen kommer ändå att få räknas till betygsgruppen B1, alltså den urvalsgrupp till högskolan dit elever med gymnasiebetyg utan kompletteringar hör. Gruppen är mer förmånlig och får ett lite större antal platser än betygsgrupp B2 för elever med kompletteringar. Kontakta vuxenutbildningen i kommunen där du bor och ta reda på mer.

Senast granskad: 2015-02-27
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se