Gymnasieexamen

När du har avslutat ett gymnasieprogram kan du få en gymnasieexamen, antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

Yrkesexamen

Ett yrkesprogram leder fram till en examen. För att få en yrkesexamen behöver du ha

  • 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända
  • godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1
  • godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena
  • ett godkänt gymnasiearbete

Grundläggande behörighet till högskolan

För att få grundläggande behörighet till högskolan behöver du:

  • en yrkesexamen
  • godkänt betyg (lägst E) i kurserna svenska 2 och 3 alternativ svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är en yrkeskompetens som du får genom en viss kombination av kurser inom programfördjupningen. Skolverket har tagit fram exempel på yrkesutgångar för alla yrkesprogram. I varje programbeskrivning på Utbildningsinfo.se kan du se vilka yrken programmet ger möjlighet till.

Nationella program inom gymnasieskolan


Högskoleförberedande examen

Ett högskoleförberedande program leder fram till en högskoleförberedande examen. För att få en högskoleförberedande examen behöver du ha

  • 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända
  • godkänt i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1
  • ett godkänt gymnasiearbete

Grundläggande behörighet till högskolan

Du som har en högskoleförberedande examen har automatiskt grundläggande behörighet till högskolan.

Särskild behörighet till högskolan

Många utbildningar kräver också särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll. Vill du till exempel utbilda dig till ingenjör behöver du utöver grundläggande behörighet ha fördjupande kurser inom naturkunskap. Vilka kurser som krävs kan skilja sig mellan olika högskolor. 

Om du vill ha särskild behörighet till en högskoleutbildning kan du behöva planera dina studier och läsa ytterligare kurser. Tänk på att olika skolor kan erbjuda olika kurser inom det som kallas programfördjupning. Därför kan du behöva fråga skolan innan du söker till den om de erbjuder de kurser som du vill kunna läsa. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan. 


Senast granskad: 2019-05-29
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se