Teknikprogrammet

 Om cirklarna

Inne i ”tårtbitarna” finns de kurser du måste välja och skolan erbjuda för att du ska bli behörig till ett visst område. I cirklarna finns också några exempel på högskoleutbildningar och examina som hör till varje områdesbehörighet samt exempel på utbildningar som endast kräver grundläggande behörighet.

Om flera inriktningar i ett program ligger i samma cirkel innebär det att de ger samma områdesbehörighet. 

Färgkod:

Grönt: Programmet och inriktningen ger behörighet utan att du gör speciella kursval.
Gult: Programmet och inriktningen kan ge behörighet om skolan erbjuder kursen/kurserna och du aktivt väljer att läsa denna kurs/kurser.
Orange: Du kommer inte att kunna läsa in hela behörigheten inom programmet och inriktningen utan du måste läsa utökat program (beslutas av rektor) eller komplettera efter gymnasieskolan. Du kan läsa en del av behörigheten du behöver om skolan erbjuder kurserna.

Senast granskad: 2019-04-30
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se