Behörighetsvisaren

Se vilka högskoleutbildningar du kan bli behörig till.

Ändringar för särskild behörighet från maj 2022

Observera att Universitets- och högskolerådet (UHR) har fattat beslut om nya behörighetsregler för särskild behörighet. Dessa kommer att gälla från maj 2022. Det är inte stora ändringar. För utbildningar som leder fram till sjöingenjörs- och sjökaptensexamen har kraven på särskild behörighet i matematik höjts från matematik 2 till matematik 3b eller 3c och några utbildningar har fått sänkta behörighetskrav.

Vi arbetar med att uppdatera behörighetsvisaren med de nya reglerna. Vi hoppas att vi är klara till årsskiftet.

Läs mer om ändringarna här: Ändringar i behörighetsbestämmelser till högskolan

Förklaringar

Grönt: Programmet och inriktningen ger behörighet.   


Gult: Programmet och inriktningen kan ge behörighet om skolan erbjuder kursen/kurserna och du aktivt väljer denna kurs/kurser.
 Orange: Du kommer inte att kunna läsa in hela behörigheten inom programmet och inriktningen utan måste läsa utökat program (beslutas av rektor) eller komplettera efter gymnasieskolan. Du kan läsa en del av behörigheten du behöver om skolan erbjuder kurserna.

Att tänka på:

- Gäller Gy2011

Här visas exempel på utbildningar eller examen för varje behörighetsområde. Många fler utbildningar finns.

- Olika högskolor kan ha olika behörighetskrav på liknande utbildningar.

- Behörighetskraven för A6c visas inte av utrymmesskäl.

Obs Nk2 kan ersättas av Bi 1 +Ke 1 + Fy 1a (1b1+1b2)

 
Senast granskad: 2019-02-01
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se