Antagning till lediga platser i åk 5, 6, 8 och 9

Sista ansökningsdag för den förberedande dansarutbildningen var den 2 mars 2020, inga ytterligare ansökningar kan tas emot efter det datumet.

Ordinarie antagning till den förberedande dansarutbildningen sker för start i årskurs 4 och i årskurs 7. Det finns dock möjlighet för elever att söka till eventuellt lediga platser i övriga årskurser: årskurs 5, 6, 8 eller 9. Eleven söker då under den ordinarie antagningsperioden och kan bli antagen i mån av plats.

Urvalskriterier

För att antas till den förberedande dansarutbildningen krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av danslärare framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik,
 • dansgestaltning/konstnärlighet,
 • musikalitet/rytmkänsla,
 • fokusering på uppgifter,
 • fysiska förutsättningar och
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov (SKOLFS 2011:12)

Bedömningen sker med utgångspunkt från den färdighetsnivå som den sökta årskursen har.


Hälsoundersökning

Alla sökande som klarat det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 1. Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 2. Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg eller Stockholm).
 3. Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
 4. Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
 5. Den 25 maj 2020 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning till den förberedande dansarutbildningen för årskurs 4-6 och för årskurs 7-9. Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges.
 6. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande.
 7. Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.

Mer om Rådet för dansarutbildning

Observera att elever som gått dansarutbildningen i årskurs 4-6 inte är garanterade en plats i årskurs 7-9, utan måste söka till årskurs 7.

Datum för färdighetsprov 2020

Alla dagar kommer eventuellt inte att tas i anspråk

Observera att färdighetsproven för årkurs 5 och årskurs 6 nu är ändrade till lördag-måndag den 28-30 mars.

Göteborg, årskurs 5-6
Lördag den 28 mars (Färdighetsprov 1 åk 5 och åk 6)
Söndag den 29 mars ( Färdighetsprov 2 åk 5 och åk 6)
Måndag den 30 mars/fm (Slutprov åk 5 och åk 6)
Måndag den 30 mars/em (Hälsoundersökning och informationssamtal åk 5-6)

Göteborg, årskurs 7 och årskurs 8-9
Torsdag den 30 april (Färdighetsprov 1)
Fredag den 1 maj (Färdighetsprov 2)
Lördag den 2 maj (Färdighetsprov 3)
Söndag den 3 maj (Slutprov)
Måndag den 4 maj (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm, årskurs 5-6
Fredag den 17 april (Färdighetsprov 1 åk 5 och åk 6)
Lördag den 18 april (Färdighetsprov 2 åk 5 och åk 6)
Söndag den 19 april (Slutprov åk 5 och åk 6)
Måndag den 20 april (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm, årskurs 7 och årskurs 8-9
Torsdag den 14 maj (Färdighetsprov 1)
Fredag den 15 maj (Färdighetsprov 2)
Lördag den 16 maj (Färdighetsprov 3)
Söndag den 17 maj (Slutprov)
Måndag den 18 maj (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Uppsamlingsdag för alla i Stockholm
Lördag den 6 juni (Färdighetsprov och slutprov åk 4-9)
Söndag den 7 juni (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Ansök

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta dansarutbildning@skolverket.se

Senast granskad: 2019-10-01
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se