Antagning åk 7

Sista ansökningsdag för den förberedande dansarutbildningen var den 2 mars 2020, inga ytterligare ansökningar kan tas emot efter det datumet.

Urvalskriterier

För att antas till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 7 krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av danslärare framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik,
 • dansgestaltning/konstnärlighet,
 • musikalitet/rytmkänsla,
 • fokusering på uppgifter,
 • fysiska förutsättningar och
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov (SKOLFS 2011:12)

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 1. Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 2. Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg eller Stockholm).
 3. Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
 4. Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
 5. Den 25 maj 2020 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning. Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.
 6. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande.
 7. Efter antagning skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.

Mer om Rådet för dansarutbildning

Datum för färdighetsprov 2020

Alla dagar kommer eventuellt inte att tas i anspråk.

Göteborg, årskurs 7 och årskurs 8-9
Torsdag den 30 april (Färdighetsprov 1)
Fredag den 1 maj (Färdighetsprov 2)
Lördag den 2 maj (Färdighetsprov 3)
Söndag den 3 maj (Slutprov)
Måndag den 4 maj (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm, årskurs 7 och årskurs 8-9
Torsdag den 14 maj (Färdighetsprov 1)
Fredag den 15 maj (Färdighetsprov 2)
Lördag den 16 maj (Färdighetsprov 3)
Söndag den 17 maj (Slutprov)
Måndag den 18 maj (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Uppsamlingsdag för alla i Stockholm
Lördag den 6 juni (Färdighetsprov och slutprov åk 4-9)
Söndag den 7 juni (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Ansök

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta dansarutbildning@skolverket.se
 

Senast granskad: 2020-03-13
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se