Välj och planera

 

Exempelpersoner

Här är en beskrivning av hur Annika och Karim tänkte när de gjorde övningen.

Fundera över vilka faktorer som styr dig. Tycker du att exempelpersonerna prioriterat på något annat sätt?

Annika

Bild på Annika

Inre faktorer som styr mig är mitt intresse för naturen och att lösa uppgifter. Andra faktorer kanske kan vara att jag tycker om att arbeta fokuserat, att jag är miljömedveten, att jag tycker om att teckna och att jobba med olika strukturer.

Viktiga yttre faktorer är att jag nu pluggar naturvetenskapliga ämnen på Komvux. Dessutom bor jag nära ett universitet där jag kan fortsätta plugga.

Några yrkesområden som jag väljer mellan är biolog, miljökonsult, systemekolog och kanske landskapsarkitekt eller arkeolog.

Karim

Bild på Karim

Inre faktorer som jag blir påverkad av är att jag gillar musik, fotboll och kanske psykologi. Jag gillar också att lösa konflikter. Däremot gillar jag inte ekonomi och att göra samma sak varje dag.

En yttre faktor är kanske att min familj vill att jag studerar vidare.

Yrkesområden jag kan tänka mig är något som har med läkarvård eller musik att göra. Man kan ju till exempel jobba som akutläkare, tandläkare, psykolog, musiklärare eller musikproducent. Psykolog verkar kanske mest intressant.