Välj och planera

 

Att ta beslut

Påverkande faktorer då du ska ta beslut