Välj och planera

 

Att utforska möjligheterna

Att utforska möjligheterna
Framtiden och arbetsmarknaden ändras hela tiden. Vilken bild tycker du stämmer bäst med hur du upplever framtiden för tillfället? Klicka på den.bild - Berg- och dalbana     bild - Schack     bild - Berg     bild - Tärningar

Berg/bergsklättring
Du ser framtiden som ett berg och du klättrar för att nå toppen. Vissa partier är lätta medan andra är branta och svåra. Din egen skicklighet, din utrustning och hjälp från andra gör att du kan nå ditt mål.