Välj och planera

 

Att utforska möjligheterna

Att utforska möjligheterna
Framtiden och arbetsmarknaden ändras hela tiden. Vilken bild tycker du stämmer bäst med hur du upplever framtiden för tillfället? Klicka på den.bild - Berg- och dalbana     bild - Schack     bild - Berg     bild - Tärningar

Schack
Du ser framtiden som ett schackspel som styrs av vad du och din motspelare gör. Möjligheterna beror på vilka strategier du väljer.