Välj och planera

 

Att utforska möjligheterna

Arbetsmarknaden
Din syn på arbetsmarknaden påverkar dina strategier och mål när det gäller val av yrke och utbildning.

Arbetsmarknaden är en global och ständigt föränderlig plats. Den består av mer än 5000 yrken som hela tiden också förändras. På samma sätt förändras utbildningar.