Välj och planera

 

De intressen och behov vi har styr de val vi gör i livet. Vissa söker trygghet, andra behöver ständig utveckling och en del strävar efter självständighet.

Här ser du tre personer. Klicka på dem för att läsa mer om deras olika behov. Är det någon av dem som du kan identifiera dig med?