Medkänsla är viktigast

Intervju med Ewa Gustafsson, enhetschef på Saxvikens sjukhem

Ewa Gustafsson är enhetschef på Saxvikens sjukhem, avdelningarna Björkudden och Talludden inom Socialförvaltningen i Mora. Ewa Gustafsson, enhetschef på Saxvikens sjukhem Här rekryterar man främst undersköterskor till äldrevården. Undersköterska blir man genom att gå gymnasiets omvårdnadsprogram på tre år. I årskurs ett och två genomförs praktikperioder ute på en arbetsplats.

- De flesta som söker arbete hos oss har gått omvårdnadsprogrammet eller kompletterat via Komvux, berättar Ewa Gustafsson. Många har också gjort sin praktikplats här.

- Ofta börjar en anställning med timvikariat eller sommarjobb.
- Vi har också börjat validera de sökandes kompetens, berättar Ewa Gustafsson. Det innebär att de får gå på prov så att vi får se vad de kan. Godkända betyg är nog bra, men det viktigaste är att du kan omsätta det teoretiska i ditt dagliga arbete. Det här är också ett arbete med en viss värdegrund, byggd på empati och medkänsla. Det är viktigt att de anställda delar dessa värderingar.

- Innan jag anställer någon gör jag en intervju på åtminstone 30 minuter. På så sätt får jag fram det mesta som är relevant och kan göra en bedömning utifrån det.

Söker nya vägar

Bakgrunden till att man inom Socialförvaltningen - inte bara i Mora - börjat söka nya sätt att bedöma arbetssökande är att ett antal ungdomar har problem med att uppnå godkänt i kärnämnena matematik, svenska och engelska. Men för att bli en bra undersköterska kanske inte godkänt i dessa ämnen är den viktigaste egenskapen.

- Det här är ett arbete där den sociala kompetensen är helt avgörande, säger Ewa Gustafsson. Vi arbetar med äldre människor som ofta också är sjuka eller dementa. Jag har sett personer med bra betyg som blivit helt förskräckta över de problem de möter inom äldrevården. Då fungerar det förstås inte.

- Du måste kunna känna empati och ha inlevelse, fortsätter hon. Jag har förstås också mött personer som jag aldrig trodde skulle klara av att arbeta här, men som utvecklats fantastiskt och blivit utmärkta i sitt arbete.

- Vi försöker därför hitta andra sätt att få tag på personal. Inskolningsdagar är en väg, validering en annan. Jag tror att man inom kort kommer att införa större möjligheter till olika former av lärlingsutbildning. En teoretisk bakgrund är nödvändig, men det är viktigt att den kopplas till praktik.

Behoven blir större

- Det är nödvändigt att hitta nya vägar in i yrket också för att möta den framtida utvecklingen i samhället. Antalet äldre ökar i hela landet, och förstås också här i Mora. De elever som utexamineras från omvårdnadsprogrammet räcker inte för att täcka pensionsavgångarna som kommer inom en ganska snar framtid.

- Jag tror mycket på arbetsplatsförlagt lärande kopplat till teoriutbildning för att lösa detta, säger Ewa Gustafsson.

För den som får en tillsvidareanställning finns stora möjligheter att utvecklas inom yrket och öka sin kompetens med olika vidareutbildningar.

- Men det viktigaste är empatin, säger Ewa Gustafsson bestämt. Du måste först och främst vara intresserad av gamla människor för att trivas med ett arbete här.

Senast granskad: 2014-03-07
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se