Folkvett viktigare än betyg

Intervju med Lars Lindgren, platschef på Transportledet.

Transportledet är ett sydsvenskt åkeriföretag. Med c:a 165 fjärr- och distributionsbilar utförs både fjärrtransporter och lokal trafik med styckegods eller distributionstransporter som det också kallas. Det senare är den klart dominerande verksamheten. Personalstyrkan är stabil.

Lars Lindgren, platschef på Transportledet. - Jag tror att folk stannar länge här för att de trivs, säger Lars Lindgren som är platschef i Hässleholm. Vi har bra och schemalagda arbetstider så att man kan planera familjelivet med barnomsorg och annat.

- I distributionstrafik börjar arbetsdagen klockan sju på morgonen och pågår till klockan fyra på eftermiddagen. Det är inte riktigt den bilden som jag märker att många unga har av lastbilsföraryrket. Många tror att en chaufför ligger ute på vägarna och inte kan ha ett socialt liv.

Många kundkontakter

Det är huvudsakligen distributionsförare som Transportledet behöver rekrytera. De ska hantera pallar och paket och kommer att ha mycket mer med kundkontakter än med bilkörning att göra. Alltså behöver de ha en stor social kompetens.

- För att arbeta här behöver man ha behörighet att köra lastbil med släp, intyg på utbildning för att hantera farligt gods och yrkesbevis för truck. Men kommer det en kille eller tjej som verkar jättebra på att ta folk men saknar full behörighet, då anställer jag hellre honom eller henne framför en som är behörig men som inte kan prata med kunder. Yrkeskunskaperna kan man tillägna sig senare.
- Tänk dig, om du träffar 60-70 kunder under en arbetsdag och har svårt att kommunicera med folk, då hjälper det inte hur bra du kan köra bil.

Lite annorlunda krav ställer Transportledet på förare i fjärrtrafik som jobbar på natten. Även de har schemalagda arbetstider men de kör 50 mil per natt. Kroppen måste klara att vända på dygnet, man måste hålla sig vaken och vara bra på att köra bil. På natten träffar man av naturliga skäl inte så många kunder.

När Lars Lindgren avgör om en person ska anställas som chaufför går han på sin erfarenhet och bedömer personen mer än betyget.

Viktigare se hur de bär sig åt

- Jag tycker alltid att det är intressantare att se hur han beter sig. Vi har inget behov av att anställa akademiker här. Det vore i och för sig ingen nackdel men jag vill hellre att de visar vad de går för än vad de har för papper.
Att blivande förare har gått på fordonsprogrammet, inriktning transport, ger klart besked om deras intresse för att arbeta i branschen. Det är också under utbildningens arbetsplatsförlagda del som en blivande förare kan visa framfötterna.

- Ofta är det när en elev är ute på praktik, hos oss eller ett annat åkeriföretag, som de får de vitsord som avgör ifall vi vill anställa honom eller henne. Då framkommer det vad de visat för intresse och engagemang i arbetet.
Kommer man in i lastbilsförarjobbet finns det utvecklingsmöjligheter. Med rätt läggning kan man efter några år sitta som spindeln i nätet och arbeta som transportledare på ett åkeri eller till exempel som logistiker och se till att transporterna till och från ett lager fungerar.

- I båda fallen är det en stor poäng med att ha egen erfarenhet av att köra styckegods, säger Lars Lindgren.

Senast granskad: 2014-03-07
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se