Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.


Två olika inriktningar

Naturvetenskap

  • Du lär dig om biologi, fysik, kemi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle

  • Du lär dig om naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Du lär dig om modeller som utvecklas i samspelet mellan experiment och teori. Du studerar naturvetenskapens idéer och teorier som delar av historien och aktuell forskning.

Så är programmet upplagt

På Naturvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.
Programgemensamma karaktärsämnen är: biologi, fysik, kemi och moderna språk.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som: biologi, dator- och kommunikationsteknik, filosofi, geografi, hållbart samhälle, kemi, konstruktion, matematik, programmering, psykologi, teknik, träningslära och webbteknik. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

På programmet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Du värderar olika källor och skiljer på påståenden som är baserade på vetenskaplig och ickevetenskaplig grund. Du arbetar praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier.

Du stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande. Du får god vana att använda modern teknik och utrustning.

Gymnasiearbete

I slutet av Naturvetenskapsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Att tänka på

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.


Arbetsmarknaden efter Naturvetenskapsprogrammet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124.

Programmet innebär en bra basutbildning för fortsatta studier efter gymnasieskolan. Programmet ger inte en utbildning till något yrke direkt efter gymnasieskolan utan ger dig en bra och bred bas som ger goda förutsättningar för studier inom en rad olika ämnesområden på universitet och högskola. Det har under lång tid varit för få som utbildar sig inom naturvetenskap och teknik i landet. Detta program följt av en vidareutbildning inom naturvetenskap och teknik på universitet och högskola ger dig en yrkesutbildning som efterfrågas inte bara i Sverige utan även utomlands.


Vad gör eleverna efter programmet?

Här kan du se vad eleverna som avgick från programmet/liknande program 2008/09 gör tre år efter avslutade gymnasiestudier.

Vad gör eleverna efter Naturvetenskapsprogrammet?

 

Sysselsättning

Källa:SCB

 

Studier, område

 

Yrke, områden

 

Källa:SCB

 

 

 

 

 


 

Vad gör eleverna efter Samhällsvetenskapsprogrammet?

Sysselsättning

Studier, områden

Yrke, områden

Källa:SCB

Senast granskad: 2018-01-24
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se