Humanistiska programmet

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.


Två olika inriktningar

Kultur

  • Du lär dig om kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Du studerar och diskuterar olika kulturuttryck och kulturupplevelser ur olika perspektiv.

Språk

  • Du fördjupar dina kunskaper i språk och sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Du lär dig om värdet av språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Det här lär du dig på programmet

Du studerar människan förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. Språk är viktiga på programmet och du lär dig om interkulturella frågor och om samband mellan språk och kultur. Du utvecklar också din språkliga säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och de övriga språk du väljer att läsa, för att kommunicera, reflektera, lära, analysera och tolka.

Så är programmet upplagt

På Humanistiska programmet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är: filosofi, moderna språk och människans språk.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som: geografi, klassiska språk, matematik, moderna språk, mediekommunikation, pedagogik, psykologi och sociologi. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

På programmet tränar du dig i att hantera och kritiskt granska olika typer av källor. Du studerar mänskligt handlande utifrån olika perspektiv och sätter dig in i människors olika sätt att tänka och uttrycka sig. Du utvecklar din förmåga att argumentera, dra slutsatser och motivera ställningstaganden. Du reflekterar över etiska och filosofiska frågor.

Du utvecklar din förmåga att samarbeta, se olika möjligheter och ta initiativ. Du tränar dig också i att arbeta självständigt och ta ansvar.

Gymnasiearbete

I slutet av Humanistiska programmet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Att tänka på

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.
Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.


Arbetsmarknaden efter Humanistiska programmet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124.

Programmet innebär en bra basutbildning för fortsatta studier. Programmet förutsätter vanligtvis att man går vidare till en utbildning på universitet eller högskola. Inom det humanistiska området är konkurrensen om jobben ofta hård och jobben innebär vanligtvis att den sökande ska ha en längre utbildning efter gymnasieskolan. Bäst chanser till arbete finns inom språk, t ex översättare, tolk med mera. Inom flera andra humanistiska yrken är jobbmöjligheterna mer begränsade. Programmet kan även öppna för studier inom andra ämnesinriktningar på högskolan, vilket kan ge en bra bredd i utbildningen och bättre förutsättningar till arbete.


Vad gör eleverna efter Humanistiska programmet?

Här kan du se vad eleverna som tog examen från Humanistiska programmet 2013/14 gjorde ett år efteråt (kalenderåret 2015).

 

Arbete eller studier

 

Högskolestudier, ämnen

 

Yrkesområden

Förklaringar och definitioner Källa: Skolverket

Senast granskad: 2018-09-13
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se