Hantverksprogrammet

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

Hantverksprogrammet vänder sig till dig som vill använda dina händer och arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.


Fem olika inriktningar

Finsnickeri

  • Du lär dig tillverkningsmetoder och om verktyg, maskiner och material. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. båtbyggare, inredningssnickare, möbelsnickare eller arbete inom trä- och byggvaruhandel.

Florist

  • Du lär dig om snittblommor, hur man kombinerar olika material för att skapa blomsterarbeten och om krukväxter. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. florist.

Frisör

  • Du lär dig olika behandlingar, tekniker, och om verktyg och material. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. frisöraspirant.

Textil design

  • Du lär dig tillverkningsmetoder, konstruktion och om verktyg, maskiner och material. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. inköpsassistent, sömmerska eller arbete inom textil och konfektion.

Övriga hantverk

  • Du lär dig tillverkningsmetoder, tekniker och om verktyg och material i din valda profil. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. glasblåsare, hovslagare, guld- eller silversmed, keramiker, sadelmakare, sotare, hår- och makeupstylist, tapetserare eller urmakare.

Det här lär du dig på programmet

På programmet lär du dig om hantverksprocessen, formgivning, företagande och service. Du tränar dig i att utveckla idéer till färdiga produkter och att bedöma vilka material och maskiner du behöver. Du lär dig också hur du bedömer ekonomisk lönsamhet.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: entreprenörskap, hantverk och hantverkskunskap.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

På programmet utvecklar du det viktigaste för en hantverkare - hantverksprocessen. Det innebär att kunna identifiera kundens behov, planera, välja och hantera verktyg på ett riktigt sätt, välja lämpliga material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet.

Gymnasiearbete

I slutet av Hantverksprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda hantverksområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Inom det individuella valet och, om skolan erbjuder det, inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.


Arbetsmarknaden efter Hantverksprogrammet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124.

Möjligheten att finna ett jobb inom många hantverksyrken har varierat de senaste tio åren. Många hantverksyrken är små i jämförelse med andra yrken och vissa yrken behöver påfyllnad av nya utbildade främst genom att yrkesverksamma pensioneras. Med anledning av att många yrken är små kan möjligheterna till arbete variera mellan yrken och mellan olika år. Det kan därför vara viktigt att kontakta yrkets egen riksorganisation för aktuell information innan man väljer inriktning.

Design och formgivning är ett populärt område som får fler yrkesverksamma. Det är många ungdomar som är intresserade av att jobba inom just dessa yrken och konkurrensen om jobben kan ofta vara hård. Vissa hantverksyrken kräver vidareutbildning efter gymnasieskolan. Gesällprov finns efter några års arbetslivserfarenhet för många hantverksyrken, det vill säga att man får ett yrkesbevis.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter hantverksprogrammet inom gymnasieskolan.

Båtbyggare
Bössmakare
Florist
Frisöraspirant
Glasblåsare
Guldsmed
Hudvård
Hår- och makeupstylist
Inköpsassistent
Inredningssnickare
Juvelfattare
Kakelugnsmakare
Keramiker
Låssmed
Möbelsnickare
Sadelmakare
Silversmed
Skomakare
Smed
Sotare
Sömmerska
Tapetserare
Textil och konfektion
Timmerman
Trä- och byggvaruhandel
Urmakare
 

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke, Arbetsförmedlingen


Vad gör eleverna efter Hantverksprogrammet?

Här kan du se vad eleverna som tog examen från Hantverksprogrammet 2013/14 gjorde ett år efteråt (kalenderåret 2015).

Arbete eller studier

Högskolestudier, ämne

För få individer för att visa statistik.

 

 

 

Yrkesområde

Förklaringar och definitioner Källa: Skolverket

Senast granskad: 2019-05-29
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se