El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

El- och energiprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.


Fyra olika inriktningar

Automation

  • Du lär dig om elektroteknik, datorteknik och teknik för drift och underhåll. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. automationstekniker inom fastighet, industri eller process.

Dator- och kommunikationsteknik

  • Du lär dig att installera, administrera och reparera system för datorer och kommunikation. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker eller nätverkstekniker.

Elteknik

  • Du lär dig att installera och reparera elanläggningar, larm och system för tv och datorer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. installationselektriker, industrielektriker eller järnvägstekniker- el och signal.

Energiteknik

  • Du lär dig om drift och servicefunktioner inom branscherna för energi, miljö, vatten och processer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. driftoperatör inom kraft- och värmeteknik eller driftoperatör inom vatten- och miljöteknik

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om produktion, installation och distribution av system för el, energi och vatten. Du lär dig också om el- och energiteknik, automation, dator- och kommunikationsteknik och IT-infrastruktur. Du studerar säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: dator- och kommunikationsteknik, elektroteknik, energiteknik och mekatronik.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

Du lär dig om produktion, installation och distribution av system för el, energi och vatten. Du lär dig också om el- och energiteknik, automation, dator- och kommunikationsteknik och IT-infrastruktur. Du studerar säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Gymnasiearbete

I slutet av El- och energiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. Inom det individuella valet och, om skolan erbjuder det, inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Yrkesutgångar

En yrkesutgång är ett förslag på ett yrke som du kan jobba med efter att du tagit examen från yrkesprogrammet. Vilken yrkeskompetens som du får beror av vilken kombination av kurser som du väljer inom programfördjupningen. Här hittar du exempel på möjliga yrkesutgångar efter el- och energiprogrammet inom gymnasieskolan.

Automationstekniker - fastighet
Automationstekniker - industri
Automationstekniker - process
Distributionstekniker
Driftoperatör - allmän
Driftoperatör - kraft - och värmeteknik
Driftoperatör - vatten- och miljöteknik
Elektronikproduktionstekniker
Hemservicetekniker
Industrielektriker
Installationstekniker
Järnvägstekniker - el och signal
Nätverkstekniker

Här hittar du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrket. Här beskrivs också vilka förmågor som är bra att ha, utbildningsvägar och uppgifter om lön.

Hitta yrke, Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknaden efter El- och energiprogrammet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 180124.

Behoven av att anställa utbildade inom el och energi har varit goda under en lång tid. Det har anställts nya medarbetare med både gymnasieutbildning och utbildning på högskolenivå. En del väljer att vidareutbilda sig efter gymnasieskolan och det gör det lättare att finna ett arbete. Det har de senaste åren funnits goda möjligheter till jobb inom el. Det krävs också en praktikperiod för att få behörighet inom yrket och den delen kan vara besvärlig att uppnå genom att det kan vara svårt att erhålla den yrkespraktik som krävs.

Yrkeserfarenhet är viktig när det gäller att konkurrera om jobben inom el. Anställningsmöjligheterna kan variera mellan olika år och det beror på hur mycket företag och privatkunder efterfrågar dessa tjänster. Jobben inom el har förändrats på senare tid och nya arbetsuppgifter har tillkommit t ex datakommunikation. Inom IT- och elektronikområdet sker en snabb utveckling av nya produkter och nya lösningar. Det finns även kontinuerliga behov att anställa personal inom automation. Anställningsbehoven inom elområdet varierar dock mellan olika år beroende på konjunkturläget i landet.

Behovet av utbildade inom energiområdet ökar på sikt. Nya energikällor utvecklas och blir av större betydelse t ex inom vind- och solenergi, samtidigt som gamla energislag måste bli effektivare. Dessa pågående förändringar leder till att företagen behöver anställa utbildade med ny kompetens. När det gäller olika yrkesinriktningar kan det vara lättare att finna ett jobb om man går ytterligare utbildningar efter gymnasieskolan till yrken såsom tekniker, ingenjör, konstruktör, konsult, rådgivare mm.

Vad gör eleverna efter El- och energiprogrammet?

Se vad eleverna som tog examen från El- och energiprogrammet 2013/14 gjorde ett år efteråt (kalenderåret 2015).

Arbete eller studier

 


Högskolestudier, ämne

För få individer för att visa statistik.

 

 

 

Yrken, områden

 


Förklaringar och definitioner Källa: Skolverket

Senast granskad: 2019-05-29
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se