El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

El- och energiprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.


Fyra olika inriktningar

Automation

  • Du lär dig om elektroteknik, datorteknik och teknik för drift och underhåll. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. automationstekniker inom fastighet, industri eller process.

Dator- och kommunikationsteknik

  • Du lär dig att installera, administrera och reparera system för datorer och kommunikation. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker eller nätverkstekniker.

Elteknik

  • Du lär dig att installera och reparera elanläggningar, larm och system för tv och datorer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. installationselektriker, industrielektriker eller järnvägstekniker- el och signal.

Energiteknik

  • Du lär dig om drift och servicefunktioner inom branscherna för energi, miljö, vatten och processer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. driftoperatör inom kraft- och värmeteknik eller driftoperatör inom vatten- och miljöteknik
     

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om produktion, installation och distribution av system för el, energi och vatten. Du lär dig också om el- och energiteknik, automation, dator- och kommunikationsteknik och IT-infrastruktur. Du studerar säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: dator- och kommunikationsteknik, elektroteknik, energiteknik och mekatronik.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

Du lär dig om produktion, installation och distribution av system för el, energi och vatten. Du lär dig också om el- och energiteknik, automation, dator- och kommunikationsteknik och IT-infrastruktur. Du studerar säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Gymnasiearbete

I slutet av El- och energiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att tänka på

Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. Inom det individuella valet och, om skolan erbjuder det, inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Arbetsmarknaden efter El- och energiprogrammet

Prognosen kommer från Arbetsförmedlingen och uppdateras årligen. Senast uppdaterad 160818.

Behoven av att anställa utbildade inom el och energi har varit goda under en lång tid. Det har anställts nya medarbetare med både gymnasieutbildning och utbildning på högskolenivå. En del väljer att vidareutbilda sig efter gymnasieskolan och det gör det lättare att finna ett arbete. Det har de senaste åren funnits goda möjligheter till jobb inom el men läget har försämrats något. Det beror på att det är ganska många som utbildas och därigenom kan det ta tid att finna ett jobb inom yrkesområdet. Det krävs också en praktikperiod för att få behörighet inom yrket och den delen kan vara besvärlig att uppnå genom att det kan vara svårt att erhålla den yrkespraktik som krävs. Yrkeserfarenhet blir allt viktigare när det gäller att

konkurrera om jobben inom el. Anställningsmöjligheterna kan variera mellan olika år och det beror på hur mycket företag och privatkunder efterfrågar dessa tjänster. Jobben inom el har förändrats på senare tid och nya arbetsuppgifter har tillkommit t ex datakommunikation. Väljer man en inriktning mot IT- och elektronikområdet så kan det tidvis vara svårt att hitta ett arbete eftersom det kan ställas krav på ytterligare utbildning efter gymnasieskolan. Det finns kontinuerliga behov att anställa personal inom automation. Anställningsbehoven varierar dock mellan olika år beroende på konjunkturläget i landet.

Behovet av utbildade inom energiområdet ökar på sikt. Nya energikällor utvecklas och blir av större betydelse t ex inom vind- och solenergi, samtidigt som gamla energislag måste bli effektivare. Dessa pågående förändringar leder till att företagen behöver anställa utbildade med ny kompetens. När det gäller olika yrkesinriktningar kan det vara lättare att finna ett jobb om man går ytterligare utbildningar efter gymnasieskolan till yrken såsom tekniker, ingenjör, konstruktör, konsult, rådgivare mm.


Vad gör eleverna efter programmet?

Se vad eleverna som avgick från programmet/liknande program 2008/09 gör tre år efter avslutade gymnasiestudier.

Sysselsättning, elever som gått Elprogrammet

 


Studier, områden

 

 

Yrken, områden


Sysselsättning, elever som gått Energiprogrammet

 

 

 

Studier, områden

 

 

Yrken, områden

Källa:SCB

Senast granskad: 2016-08-19
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se