Nationella program

Här kan du läsa om de nationella programmen i gymnasieskolan.

Högskoleförberedande program och yrkesprogram

Det finns 12 yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Alla är treåriga. Nästan alla program har olika inriktningar där du kan fördjupa dig inom det som du är intresserad av. Från alla nationella program i gymnasieskolan kan man få grundläggande behörighet till högskolor och universitet.

Översättningar

Vi har översatt korta texter om varje nationellt program till ett antal olika språk. Du hittar översättningarna i högerspalten på varje programs sida. Översättningar av alla nationella program samlade per språk ligger i kolumnen här till höger.

Senast granskad: 2019-04-30
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se