Timplan för grundskolan

Varje elev ska få minst 6 785 timmars undervisning i grundskolan. Hur tiden ska fördelas framgår av tabellen nedan.

 

Ämne

Timmar

Bild 230
Biologi, fysik, kemi, teknik 590
Elevens val 382
Engelska 480
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap 580
Hem- och konsumentkunskap 118
Idrott och hälsa 500
Matematik 1 125
Musik 230
Slöjd 330
Svenska eller svenska som andraspråk 1 490
Språkval 320

Totalt garanterad undervisningstid

6 890

Därav skolans val* 600

*Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet undervisningstimmar i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska får dock inte minskas till följd av skolans val.

Senast granskad: 2018-06-04
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se