Sameskola

Sameskolan har ett viktigt uppdrag i att förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna samt lära dem att läsa, tala och skriva samiska.

Utbildningen i sameskolan består av årskurserna 1-6, och därefter går eleverna vidare till grundskolan. Sameskolorna finns i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando, Kiruna och Tärnaby.

Barn till samer kan gå i sameskolan.  De kan också välja att istället gå i grundskolan och att få en undervisning med samiska inslag genom integrerad samisk undervisning i grundskolan. Även barn som inte är samer får gå i sameskolan, om det finns särskilda skäl.

Vad lär man sig i sameskolan?

Undervisningen i sameskolan, förskoleklassen och fritidhemmet ska ge eleverna förutsättningar att bidra till att stärka urfolkets samernas möjligheter att bevara och utveckla sin samiska identitet som en del i det svenska samhället.

Kursplanerna och kunskapskraven i sameskolans läroplan är desamma som för grundskolans läroplan, men det tillkommer ytterligare mål som handlar om att eleverna ska kunna tala, läsa och skriva samiska samt att eleverna ska utveckla en funktionell tvåspråkighet.

Sameskolan styrs av skollagen, förordningar och läroplanen.

Betygssättning

I sameskolan gäller samma regler för bedömning och betyg som i grundskolan.

Sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för att ge samiska barn en utbildning med samisk inriktning. Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning i samiska till elever i kommuner som inte har tillgång till lärare i samiska.

Senast granskad: 2018-04-06
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se