Grundskolan, bildcollage

Om grundskoleutbildning

Grundskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin.

I Sverige börjar de flesta barn i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller 6 och vid särskilda skäl vid 8 år.

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan. Varje grundskola har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.
 

Läs mer om grundskolan på Skolverket.se

Senast granskad: 2016-11-25
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se